Granica pomiędzy Europą a…

Granica pomiędzy Europą a Azją na Uralu. Na pomniku napis cyrylicą, który czyta się Jewropa – czyli rzecz jasna Europa.

link rel https://goo.gl/maps/QtePzqVkBqk

#streetviewemprzezswiat #streetview #rosja #ciekawostki #podroze #turystyka

Comments are closed.